Видове движения


1. Кое движение е равномерно и кое неравномерно?


На анимация 1 виждате човек, който всяка секунда изминава път с дължина 1 м. Движейки се по този начин, всяка минута той ще изминава по 60 м, всеки час - по 360 м и т.н. В този случай казваме, че човекът се движи равномерно.

Равномерно се нарича такова движение, при което за еднакви интервали от време тялото изминава еднакви пътища.

Приблизително равномерно е движението на автомобилите по равен участък от магистрала или на самолет, след като е набрал максимална височина (фиг. 1, 2 и 3). Равномерно ли е движението на движещото се човека от анимация 2? От нея се вижда, че за всеки следващ интервал от време той изминава все по-голям път.

Движение, при което дадено тяло за еднакви интервали от време изминава различни пътища, се нарича неравномерно.

Неравномерно е движението на телата, които падат или са хвърлени нагоре, на превозните средства при спиране и тръгване и т.н (фиг. 4 и 5).


2. Кое движение е праволинейно и криволинейно?

Когато караме по магистралата казваме, че се движим право.

Когато автомобила се движи в права линия казваме, че се движи праволинейно.

Когато сме в града и завиваме на някой ъгъл казваме, че се движим криво.

Когато автомобила се движи в крива линия казваме, че се движи криволинейно.анимация 1

анимация 2