Тест 2

Още един тест, за да се упражнявате.

  1. Какво означава "S"?
 
  2. Какво означава "t"?
 
  3. Какво означава "v"?
 
  4. С какви букви се изписват величините?
 
  5. В каква мерна единица се изписва скоростта?
 
  6. В каква мерна единица се изписва пътят?
 
  7. В каква мерна единица се изписва времето?
 
  8. Траекторията се характеризира с?
 
  9. Автомобил се движил от Пловдив за Стара Загора. За първите 30 минути автомобилът изминал 40 км, а за следващите 30 минути - 50 км. Как се е движил автомобилът?
 
10. Кола се движи с 80км в час. Колко км изминава за 3 часа?
 
Квадратчетата отдясно не се пипат!

Назад

Created using Testmaker from The Big Bus - www.thebigbus.com