Тест 1

Тук можете да проверите какво сте научили от нашият сайт.

  1. Падащ камък се движи:
 
  2. Автомобил се движи равномерно със скорост 90 km/h. Какъв път изминава за 30 min?
 
  3. Разстоянието между Варна и Париж е 2400 km. Самолет го прелита за 3 h. Пресметнете скоростта на самолета в километри в час.
 
  4. Коя от изброените характеристики е величина?
 
  5. Кой от изброените примери е за равномерно движение?
 
  6. Кое е движението, което за еднакви интервали от време изминава различни пътища?
 
  7. Товарен автомобил тръгва от гр. Благоевград за София в 10:00 часа. Пристига в София в 14:00ч. Ако разстоянието между градовете е 100км, с каква скорост се е движил тов. автомобил??
 
  8. Каква е таекторията на движещ се автомобил?
 
  9. Кое от следните движения е праволинейно?
 
10. Какво е "маса" ?
 
Квадратчетата отдясно не се пипат!

Назад

Created using Testmaker from The Big Bus - www.thebigbus.com